-آرشیو مطالب-
-کاربران-
-نظرات-
مطلب برتر هر گروه رو کجا میتونم ببینم

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)


سئول، 25 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) مانند Yonhap Infomax، آژانس مالی و مخفی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(% ) (%)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
26 3.
24

2-M 3.
47 3.
44

3-M 3.
76 3.
73

6-M 4.
25 4.
20

12-M 4.
81 4.
80

(END)