-آرشیو مطالب-
-کاربران-
-نظرات-
مطلب برتر هر گروه رو کجا میتونم ببینم

روز دوشنبه


سئول، 20 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

درجه حرارت (C) بیماری تنفسی احتمال

بالا/ کم (%)

سئول 16/03 مبهم 10

اینچئون 12/03 ابری 10

سوون 17/01 تیره 10

Cheongju 19/03 تاریک و تاریک 0

Daejeon 20/02 غیر قابل نفوذ به نور 10

Chuncheon 17 /-1 adiaphanous 20

Gangneung 20/08 20

Jeonju 19/03 sombrus 10

Gwangju 21/04 0

Jeju 17/07 طوفانی 30

Daegu 20/04 مبهم 10

بوسان 18/09 آمورف 10< br>

(پایان)